Retour à l'interface d'accueil du site Abbaye de Boulaur  Liens
abbaye-boulaur-claire-de-castelbajac
 
 

 

Vie de Claire

DE ES GB HU IT LIB NL POR ,    

vie-de-claire-01

Claire naquit à Paris le 26 octobre 1953. Après ses cinq premières années passées au Maroc, elle vécut, hormis le temps de ses études, en pleine campagne gersoise, dans la vieille demeure familiale de Lauret.

Dès l'éveil de sa conscience, elle manifeste une intense joie de vivre, un sens aigu des autres, une générosité de cœur passionnée, et un attrait tout particulier pour les choses de Dieu. Aucune mesure dans ce qu'elle aime, dans ce qu'elle désire, dans ce qu'elle donne.

A cinq ans et demi, elle fait sa première Communion. Dès lors, sa confiance illimitée en Dieu et son serein et total abandon envers Marie ne cessent de croître.

Après de bonnes études, elle entre à l'Institut Central de Restauration, à Rome (peinture et fresque).

Sa vie semble toute facile. Elle a cependant beaucoup à souffrir, et de rudes combats à soutenir :

– à travers la maladie qui l'éprouve dès son enfance et jusqu'à sa mort.
– dans sa lutte contre sa sensibilité excessive et son impétuosité.
– dans sa souffrance face à la crise qui sévit dans l'Église.
– enfin dans les difficultés et tentations qui la heurtent fortement durant sa première année à Rome.

Mais la grâce agit. Et elle y correspond : par son abandon à Dieu, par ses « familiarités avec la Sainte Vierge » et « tous les gens du ciel », comme elle se plaît à le dire. Les derniers mois de sa vie, elle est rayonnante d'équilibre et de joie surnaturelle.

Un pèlerinage de trois semaines en Terre Sainte, véritable « pèlerinage de pauvres », a sur elle un retentissement déterminant. Au retour, d'octobre à décembre 1974, elle restaure deux fresques de la basilique Saint-François, à Assise. Temps d'exceptionnel recueil­lement, de lumière, de bonheur...

Quelle grâce pour elle, de mettre ses pas dans les pas du Christ, avec cet enthousiasme qui la caractérise, de garder toutes choses dans son cœur, pour les méditer ensuite sous les voûtes d'Assise, avant la rencontre définitive et éternelle !...

Claire revient à Lauret pour les vacances de Noël, éclatante de joie, débordante de vitalité. Et cette joie ne trompe pas : elle est bien celle du Royaume déjà commencé sur cette terre, celle des enfants de Dieu qui remettent tout entre ses mains, qui ne craignent plus rien, tant ils se sentent aimés et tant ils aiment. Claire est comblée : il n'y a plus pour elle de demandes ou de désirs... il n'y a plus que la louange, l'Amour. Eprouvée et purifiée, sa Foi triomphe.

Le lundi 30 décembre 1974, elle veut passer une journée à Lourdes avec ses parents. Au pied de la grotte, insensible à tout, prosternée, elle prie longtemps... La Vierge lui fait-elle signe ?... lui demande-t-elle un suprême témoignage de son amour ?...

Au matin du 4 janvier, premier samedi du mois dont Claire avait la dévotion, se déclare une méningo-encéphalite foudroyante qui fut un vrai calvaire.

Et le 22 janvier 1975 – elle a vingt et un ans et trois mois – Claire entre dans l'Eternité, où Dieu l'appelle.

Le privilège de Claire fut de comprendre et de nous faire comprendre que la confiance totale engendre la joie des enfants de Dieu et que notre vocation au bonheur peut et doit déjà se réaliser en partie sur cette terre.

 


Autres langues :

Služebnice Boží

KLÁRA DE CASTELBAJAC

26. října 1953 –  22. ledna 1975

Svědek našeho povolání ke štěstí

 

Klára se narodila v Paříži 26. října 1953. Po pěti letech strávených v Maroku žila, kromě času stráveného na studiích, v srdci plání kraje Gers, ve starobylé rodinné usedlosti v Lauret.

Od okamžiku, kdy se v ní probouzí svědomí, projevuje intenzivní radost ze života, smysl pro ostatní, štědrost vášnivého srdce a zvláštní zálibu pro věci Boží. Nezná míru v tom, co miluje, po čem touží, v tom, co dává.

Když jí je pět a půl roku, přistupuje k prvnímu svatému přijímání. Od té chvíle její neomezená důvěra v Boha a poklidná odevzdanost Panně Marii nepřestanou růst.

Po zdařilých studiích vstupuje na Centrální restaurátorský institut v Římě (malby a fresky).

Její život se zdá být tak snadný. A přeci, musí toho tolik snést a prodělat tvrdé boje:

- v nemoci, kterou snáší od svého dětství až do smrti;                                                                                                       
- v zápase s nadměrnou vnímavostí a svou prudkostí;                                                                                                       
- v utrpení tváří v tvář krizi, která zuří v Církvi;                                                                                                                
- konečně v těžkostech a pokušeních, na něž silně naráží během svého prvního ročníku v Římě.

Avšak milost působí. A ona na ni odpovídá svým odevzdáním se Bohu, svými „důvěrnostmi se svatou Pannou“ a „všemi nebešťany“, jak s oblibou říkává. Poslední měsíce svého života září vyrovnaností a nadpřirozenou radostí.

Jedna třítýdenní pouť do Svaté země, skutečná „pouť chudých“, má pro ni rozhodující dopad. Po návratu, od října do prosince 1974, restauruje dvě fresky v bazilice svatého Františka v Assisi. Je to čas výjimečného usebrání, světla, štěstí …

Jaká jen je to pro ni milost vydat se po stopách Krista s tím zápalem, který ji charakterizuje,  uchovávat tolik věcí v srdci a posléze o nich moci meditovat pod klenbami Assisi, před posledním a definitivním setkáním!

Klára se vrací do Lauret na vánoční prázdniny zářící radostí, 

překypující vitalitou. A tato radost neklame, je skutečně tou radostí Božího království již započatého na zemi, radostí dětí Božích, které vše odevzdávají do jeho rukou, ničeho se již neobávají, tak se cítí být milovány a tak milují. Klára je naplněna. Už nezná prosby či přání, už nezná než chválu, Lásku. Vyzkoušena a očištěna, její víra triumfuje.

Pondělí 30. prosince 1974 chce strávit v Lurdech se svými rodiči. Na prahu jeskyně, netečná k okolnímu světu, ležíc na zemi se modlí, modlí se dlouho… snad ji svatá Panna  dala znamení? Či ji požádala o svrchované svědectví její lásky?

Ráno 4. ledna, první sobotu v měsíci, jež Klára zvlášť ctila, se u ní projevuje zuřivá meningoencefalitida, která byla opravdovou Kalvárií.

22. ledna 1975 – je jí jednadvacet roků a tři měsíce – Klára vstupuje do věčnosti, kam ji Bůh volá.

Klářinou výsadou byla chápat a dát nám pochopit, že úplná důvěra plodí radost Božích dětí a že naše povolání ke štěstí se může a má realizovat částečně již zde na zemi.